Jak pracuji

Komunikace s klientem je základním předpokladem úspěchu. Přibližný popis cesty za novým interiérem jsem tedy shrnul do následujících bodů...

  1. Poznání. Potřebuji zjistit jaký máte vkus, zvyky, co přesně potřebujete a jaké věci v daném prostoru používáte.
  2. Vyjasnění požadavků, materiálu, hrubého cenového rozpětí.
  3. Zaměření prostoru nebo předání stavební dokumentace k budoucímu interiéru.
  4. Hrubý návrh ve 2D, dispozice, upřesnění.
  5. Dotažení návrhu na žádost ve 3D, materiály, podrobnosti, detaily.
  6. Kompletní dokumentace se předá všem dodavatelům pro vytvoření cenové nabídky.
  7. Po schválení cenové nabídky zákazníkem, po provedení případných změn, vznikne cenová nabídka, která je cenou konečnou.
  8. Jako záruku vážného zájmu zákazníka je účtována záloha na základě vzájemné dohody.

Součástí designového návrhu je výrobní dokumentace, projekt na případné změny v rozvodech elektro, voda, plyn, drobné stavební úpravy. V novostavbách pak projekt jako podklad pro budoucí rozvody, jež budou souviset s navrženým interiérem.

Jako samozřejmá služba zákazníkovi je dozor ve výrobě nad danou zakázkou, hájení zájmů zákazníka, spolupráce se stavbou, dozor nad realizací, operativní řešení problémů, doobjednávky, změny.

Obchodní zákoník řeší různá pravidla a způsoby reklamací. Pro mne je spokojený zákazník jediná dobrá reklama a nastane-li jakýkoli problém i po deseti letech, snažím se mu vyjít vstříc.