Pro koho pracuji

Klienty, pro které pracuji, lze rozdělit do následujících skupin nehledě na tom, jak velké a jak náročné projekty řeší...

  • Klient má jen rámcové představy a ponechá dispozici, tvary, materiály na designerovi.
  • Klient ví, co chce, jen neví, jak to dotáhnout. Tam lze často vytvořit protinávrh a skončit u nějakého třetího úžasného řešení, jež vznikne jako společné dílo.
  • Klient ví, co chce i z jakých materiálů. Žádá pouze výrobní výkresy a zorganizování zakázky. U tohoto klienta sloužím jen jako oponent technických věcí.

V každé z předchozích možností jsem připraven být klientovi plně k disposici a společně najít optimální řešení...